UKK

Keskustelupalstamme

Purjehduksesta, koulutuksesta, kursseista, vuokraveneistä

0

Mitä vaatimuksia veneelle on, jos haluaa tarjota purjehduksia?

Avatar
Tero Juola

Miten uusi vesiliikennelaki, joka on tullut voimaan 1.6.2020, muutti veneen vaatimuksia, jolla purjehduksia tarjotaan?

Avatar
Hylkää
1 Vastaus
0
Avatar
Tero Juola
Best Answer

Vesiliikennelaki2020 - Vuokravene

Uuden lain myötä vuokravenesääntely kevenee. Näiden muutosten tavoitteena on helpottaa veneen vuokrausta ja jakamistaloutta.

Nykyisistä vuokraveneitä koskevista teknisistä vaatimuksista ja katsastusvaatimuksista luovutaan, ja vuokraveneistä tulee tavallisia huviveneitä. Niiden on kuitenkin täytettävä lain edellyttämät yleiset turvallisuus- ja varustevaatimukset.

Vuokraveneiden katsastuksista ja erillisistä varustevaatimuksista on luovuttu 1.6.2020 alkaen, joten niitä ei enää tarvitse katsastaa ja varusteiksi riittävät vesiliikennelain mukaiset varusteet.;

• airot tai mela tai ankkuri köysineen

• tyhjennysväline kuten pumppu, äyskäri tai ämpäri

• pelastusliivit kaikille veneessä olijoille

• sammutin (jos sinulla on sisäperämoottorivene tai teholtaan yli 25 kW perämoottorivene tai jos veneessäsi on liekillä toimiva polttolaite kuten kaasuliesi)

• asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta

CE –merkintävaatimus on myös poistunut.

Toki veneissä, jotka ovat valmistuneet 16.6.1998 jälkeen, tulee sellainen olla.

Avatar
Hylkää